• 816-414-5200

Picnic Area

El Chaparral Apartments

Manager: June Marshburn                                                   


$ 475 & Up For rent 500 - 900 sqft

Rock Creek Apartments

Manager: Linda Duckworth                                                   


$ 715 & Up For rent 550 - 1,900 sqft

Gladstone Studios

Manager: Linda Duckworth                                                   


$ 509 & Up For rent 400 sqft

Manor Ridge Apartments

Manager: Tina Miller                                                   


$ 350 & Up For rent 450 - 700 sqft